Popis

Popis: DabDuo pro nejmenší – Čarodějnice.  Úkolem hráčů je tento společný symbol najít a pojmenovat. Karty můžeme použít také pro rozvoj jemné motoriky, hledání předmětů dané barvy a přikládání k obrázku, rozvoj řečových dovedností – popisování obrázku, vyprávění apod.
Produkt obsahuje: úvodní kartičku, 13 hracích karet + přehledovou kartu s popisem symbolů. Počet stran k tisku: 9 (možnost oboustranného tisku-včetně pozadí). Přínos pro děti: zraková pozornost, rozšiřování a ukotvení slovní zásoby.</